Статистиката показва, че сред основните причини за възникването на пожарите, основно през летния сезон, е човешка небрежност. В 1% от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99% причина за огнените бедствия е човешка дейност, било небрежност или умишлени действия. С цел предпазване от пожари, със заповед на кмета на община Казанлък периодът от март до ноември 2019 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в общината.

В този период абсолютно е забранено паленето на стърнища, както и паленето на огън на открито във ветровито време. Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа. Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. В дворовете хората могат да запалят огън, само ако предварително са обезопасили огнището и са подготвили подръчни уреди за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.

От Службата по пожарна безопасност съветват да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата, както и да не се горят растителни и други отпадъци на открито при вятър.

Веднъж запален огън, никога да не се оставя без надзор.

Телефонът, на който гражданите трябва незабавно да подадат сигнал при пожар, е 112 за цялата страна.