Делата за ПМГ продължават

Продължават съдебните дела, които Община Казанлък води срещу застрахователите за причинените имуществени вреди от страна на фирмите- изпълнители по строителството на пристройката за Национален център за природо-математически науки към казанлъшката ППМГ „Никола Обрешков“. Все още осъдителните искове са на Първа инстанция, съобщават от Оббщина казанлък.

Причината делата да вървят бавно и да са още на ниво Първа инстанция е фактът, че за компетентните органи те се оказват от фактическа и правна сложност, предвид това, че застрахователите привличат в процеса и виновните лица – фирмите, участвали в строителството. Това са: проектантът „Главпроект 1946“ ООД, строителният надзор „ГИД-Г Консулт“ ЕООД и строителят „Строителна Компания Загора“.

Веднага след срутването, през юни 2015 година, Общината в Казанлък предприе спешни мерки по укрепване на сградата, с цел избягване на по-големи щети, входира и писмени искания за изплащане на застрахователно обезщетение в застрахователните дружества, с които са сключили задължителна застраховка „професионална отговорност“ виновните за строителната ситуация лица.

Назначена бе Техническа експертна комисия, която извърши обследване на сградата на МГ-то след срутването на калканната стена на южното крило. Констатациите на Комисията бяха за наличие на виновно поведение от страна именно на фирмите-строител, проектант и строителен-надзор.

Експертизата на комисията бе категорична и не съдържа информация за наличие на каквито и да било виновни действия на Община Казанлък, за която като възложител на строителството не съществува възможност да носи отговорност за срутването.

В заключителната си експертиза Техническата комисия по обследването по категоричен начин е посочила причините за срутването и лицата с виновно поведение за причинените щети по сградата на МГ-то, като сред тях не е Община Казанлък.

Виновното неправомерно поведение на фирмите в експертизата на Техническата експертна комисия показва, че „Главпроект 1946“ ООД не е оценила действителната обстановка при изготвяне на проекта по укрепяване на масовия изкоп. В резултат на неизпълнени отговорности другата фирма „ГИД – Г Консулт“ ЕООД е допуснала увреждане на съседна сграда, в следствие на строителството. Съгласно Комисията неправомерното поведение на третата фирма-изпълнител „Строителна Компания Загора“ се състои в неспазване на предписанията на проектанта-конструктор и неоценяване на конкретната обстановка при изпълнение на масовия изкоп.

Почти 4 годиин след срутването на част от пристройка към сградата ан Математическата гимназия в Казанлък, Община Казанлък продължава да си търси правата в съда.

В разпространеното съобщение от Пресцентъра на Община Казанлък се казва, че "тиражирането на информации, които не отговарят на истината, а само внушават липса на адекватни ангажименти от Общината при създалата се ситуация, е срещу обществения интерес. Подмяната на факти и обстоятелства от трети страни би била само в полза на застрахователите на фирмите, участвали в строителството, срещу които Община Казанлък вече е предявила съответните съдебни искове."

Две години след срутването на част от крилото, сградата бе възстановена и завършена, освен с държавни средства, така и с със средства на дарители и неоценима помощ от Учлищното настоятелство на гимназията.

Преди две години бе открит и Националния център по природни науки, който е част от новото крило на ПМГ в Казанлък, заради чийто строеж впоследствие рухна и част от старата пристройка.