56 медицински сестри се грижат за децата в ясленска възраст

56 са медицинските сестри, които се грижат за децата в 4 дневни ясли и 12 ясленски групи в Обединените детски заведения на територията на община Казанлък. Това каза кметът на общината Галина Стоянова в отговор на питане на съветничката от левицата Теодора Иванов. От всички медицински сестри, в яслите работят 34, а в ясленските групи 22.

В близките 5 години 25% от общия им брой ще се пенсионират, а към момента 26 на сто или общо 15 медицински сестри – 10 в яслите и 5 в ясленските групи, вече са придобили право на пенсия.

Професията на медицинска сестра в детското и училищното здравеопазване в община Казанлък стана доста по-привлекателна, след като работещите в тази сфера получиха 20% увеличение на работните заплати от 1 януари 2018 година. В национален мащаб обаче недостигът на медицински сестри все повече се усеща, още повече, че голяма част от действащия в момента среден медицински персонал е в предпенсионна възраст.