Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Казанлък тази година, включват изложбата „Родолюбци по дух, европейци по мислене: Казанлъшката дружба „Розова долина”. Тя е експонирана в читалнята на Общинска библиотека "Искра".

Изложбата проследява дейността на организацията на казанлъчани, живеещи в София, учредена през 1904 година. Основните й цели са благотворителност и „изучаването на град Казанлък в историческо, етнографско и езиково отношение”. Реализацията на тези цели става чрез даряване на средства за сираци от войните, за бедни хора, за финансиране на образованието на младежи и т. н.

Казанлъшката дружба „Розова долина” има изключителен принос в краеведската литература с издаването на сборниците „Казанлък в миналото и днес”. В първите три книги са публикувани материали за историята, икономическото развитие, бележитите личности, общинското управление, политическия живот, образованието, културата и изкуството, военната история, църковното дело и др., на Казанлък и цялата Казанлъшка околия. Те и до днес са ценен източник на сведения за всичко, свързано с историята на града ни. С организацията са свързани имената на личности като Михаил Тенев, д-р Христо Стамболски, Матей Георгиев, Иван Енчев-Видю и други.

Изложбата показва уникални издания като Устав на Казанлъшката дружба „Розова долина”. Утвърден от господин Министъра на вътрешните работи с № 114 на 11 януари 1905 г.; Автобиография, дневници и спомени на д-р Христо Танев Стамболски от Казанлък (том първи и втори); „Българското изкуство в светливи картини” и „Розова долина и Казанлък” от Иван Енчев-Видю; публикации от вестник „Казанлъшка Искра” и акценти от отчетите на дружеството.