Преди 107 години водата потича към Казанлък

В поредицата „КметовеТЕ” на сайта zakazanlak.bg проследихме приноса на редица градоначалници от основаването на Общината в Казанлък като администритавина структура веднага след Освобождението, още през 1878 година. Всеки един от тях е оставил своя отпечатък в развитието на града и съседните села, кой повече, кой по-малко, но е личало желанието им да подобрят условията за живот в Казанлък и да придадат истинска европейска визия на града.

За четири години – от 30 ноември 1911 до 31 декември 1915 година, кметът Антон Генев е направил истински чудеса. За него не е писано много, но делата му говорят за една активна личност, по времето на която са се случили редица важни неща. Тогава е построен главният резервоар за града, започнати са изкопите на дренажните канали, поставят се основните тръби на новата водопроводна мрежа. И така, водата се довежда до Казанлък. Преди 107 години Казанлък има централен водопровод. Пак тогава се оформят алеи на градския площад. През 1913 г. е построена Енинската електрическа централа и за първи път се електрифицира уличното осветление на Казанлък. Започва да работи първото кино в града - това на читалище „ Искра ”.
Еню Боршуков

Кметът, който управлява града две години – от 2 февруари 1920 до 10 април 1922 година Еню Боршуков, завършва парк „Розариум”, изграден на мястото на старите гробища в Къренската махала. Създават се общински разсадници в Шипка и Ветрен. Благоустрояват се градските улици. Построяват се и се пускат в експлоатация обществени магазини, от наемите на които се увеличават приходите в общинския бюджет. 1920-а е годината на окончателното построяване на градския водопровод, съобразно своето време.


Стефан Папазов

Стефан Ив. Папазов ръководи Казанлък по-малко от 1 година – от 10 април 1922 до 9 март 1923 г., но пък неговото кметуване е свързано с две много сериозни социални придобивки. През 1922 г. се взема решение новопроектираните квартали в северната част на града да бъдат дадени за заселване на бежанци и малоимотни граждани - протокол от 27 октомври същата година. Открива се ж.п. отсечката Казанлък – Тулово, която включва града в националната ж.п. мрежа.Генчо Генев

Генчо Генев е на два пъти избиран за кмет. И двата му мандата обаче не са дълги – около една година. Първият е от 9 март 1923 до 11 март 1924, вторият – от 17 април 1924 до 14 юли 1925 г. Явно, много предприемчив, по негово време общинският бюджет бележи ръст от наеми на обекти, сергийно право, такси, провеждане на търгове. През 1924 година се случват две важни за града събития. Тук започва производството си Военната фабрика „Арсенал”, а на 1 юни същата година излиза първият брой на вестник „Казанлъшка Искра”.