Кампания „Избори за Европейски парламент, 2019“ година

Банер позиция Период на наемане Цена за периода
Банер позиция 1- размер 1170х 142 Ден 80лв/ден
Банер позиция 1 Седмица 300лв/седмица
Банер позиция 1 Месец 550 лв/месец
Банер позиция 2 Месец 350лв/месец без ДДС
Рекламна публикация - 1 бр. с текст на автор от сайта -
- Слайд- за 1 ден- 200 лв без ДДС
- Слайд – за 3 дни – 350 лв. без ДДС
- Слайд- седмица- 550 лв. без ДДС
 Предоставена- същата позиция:
 За 1 ден- 100лв. без ДДС
 За 3 дни - 250 лв.
Седмица- 450 лв.

...............................................

Друга позиция в сайта
 С текст на редактор -100 лв. за ден без ДДС
 3 дни- 250лв.
 Седмица- 450 лв.

 
Предоставена:
 За 1 ден- 80 лв.
 3 дни- 200 лв.
 Седмица- 400 лв.
Публикуване на предстоящи събития – в рубриката „Избори 2019“
Еднократно 60лв. без ДДС
 До 10 публикации- по 35 лв. всяка
 За целия период на кампанията – 500 лв. без ДДС
Публикуване на предстоящи събития –в рубриката „Иди и виж“
50лв. без ДДС-еднократно
 До 10 публикации- в рубриката - по 30 лв. всяка
 За целия период на кампанията- 450 лв. без ДДС
Всички публикации във всички рубрики са придружени със снимки- неограничен брой ! 

Пакетно обслужване – за цялата кампания- 3000 лв., без ДДС
Пакетът включва:
2 интервюта- в рубриката Интервю – всяко видимо по 3 дни
4 обяви за предстоящи събития- в рубриката Избори или Иди и виж
2 публикации на автори от сайта- слайд - до покритие – но не по-малко от 48 часа
2 публикации – от предизборни щабове – - слайд, но не по- малко от 48 часа .
 Предизборен банер – предоставен- странично – размери 347х347- видим за 7 дни
При положение, че към материалите следва да се прикачи и видеоматерил с линк - се договаря конкретно и допълнително .
!!! Пакетът не включва банер- чело или разделителен—1170х142 . Той се заплаща отделно

................................................................

Предизборно интервю –
предоставено от Предизборен щаб, – в рубриката „Избори“ без оглед на размер - с времетраене до седмица- 400 лв. без ДДС
За целия период на кампанията – 700лв. /без ДДС
Интервю - с автор от сайта – времетраене- до седмица- 500 лв. без ДДС
За целия период на кампанията – 800 лв.без ДДС
Ако интервюто е в специализираната рубрика „ Интервю“ на сайта - месечно – цена 800 лв, без ДДС - при предоставяне от Предизборен щаб. 
С автор от сайта- цена 900 лв. без ДДС
Средно дневна посещаемост на сайта – между 3 500 и 4 200 посетители.
  • Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.
  • Заплащането става по банков път.
  • Публикуването на материалите става след предварително заплащане. Плащане на две вноски се допуска при избор на варинат „Предизборен пакет“.
  • Публикуването на материалите става по ред на заявките.
Посочените цени са в български лева без включен ДДС.
Публикуваните материали се разпространяват и в поддържаната група на сайта във Фейсбук, както и в още 6 местни социални групи.


Легенда на банер позициите в сайта zakazanlak.bg:

Банер позиции