Стая от приказките посреща деца с увреждания

Релаксираща стая, сякаш дошла от приказен свят, ще посреща деца с увреждания в новия Дневен център в Казанлък. Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства бе открит днес в сградата на Детска ясла N 6 „Надежда”. Неговият капацитет са 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги. Създадени са стаи за рехабилитация с различни уреди и психосензорна, в която децата просто се „потапят” в приказките. Водно легло с диоди за сетивност, UV-панел, място за уединение с балдахин, тунел за безкрайност, водни кули с дестилирана вода и сменящи се на няколко секунди цветове, изпъкнали и вдлъбнати огледала, прожектор със сферична топка са част от уредите, монтирани в релаксиращата стая. Всички тези уреди създават една мултисензорна среда, която се отличава не само с много приятна атмосфера, но има релаксиращ ефект и подобрява начина на живот на хората със специфични потребности.

Дневният център е разположен на два етажа, където има и място за общи занимания, за индивидуален подход, за отдих, санитарни възли – изобщо всичко необходимо, което прави живота на децата с увреждания и техните семейства по-приятен и в същото време има здравословен ефект.

Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства е създаден по проект на Община Казанлък по ОП „Региони в растеж” заедно с Центъра за обществена подкрепа в града, където бе открита Синя стая и Спешен център за настаняване на деца в риск. Общата сума на проекта е 531 800 лева, съфинансирането от страна на Общината е само 1800 лева. Строително-ремонтните работи на новия Дневен център са близо 300 000 лева, но „на практика ние направихме нова сграда”, подчерта заместник-кметът по строителство Даниела Коева, тъй като този корпус от Детска ясла „Надежда” е изцяло реконструиран.

Отделно от това, останалите корпуси на детското заведение са ремонтирани и обновени със средства на Община Казанлък в размер на 160 000 лева. Така цялата сграда е напълно ремонтиран и обновен, създадени са много добри условия за грижа за малчуганите от детската ясла. Нейният капацитет е 64 деца.

Кметът Галина Стоянова подчерта, че с откриването на новия Дневен център в Казанлък са налице всички услуги за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства. Това са Дневният център за деца и младежи с увреждания, Центърът за обществена подкрепа, Защитените жилища. А с ремонтът и обновлението на Детска ясла „Надежда” на практика завършва процесът на обновление на общинските детски и учебни заведения.

На откриването на Дневния център и обновената сграда на Детска ясла 6 „Надежда” присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Йоана Йончева – Фильова, председателят на ОбС Николай Златанов, ресорните заместник-кметове Даниела Коева и Лилия Цонкова, общински съветници, строители, директорът на ДЯ „Надежда” Росица Чернева, директори и работещи в социални институции в града. Отец Цанко Бошнаков освети новооткрития център и обновената детска ясла.