Създава се Държавна агенция за пътна безопасност

Създава се Държавна агенция за пътна безопасност към Администрацията на Министерския съвет, която ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката по пътна безопасност в България, като се предвижда да поеме част от контролните функции на различните институции, които отговарят за пътната безопасност към момента.


Със създаването на Агенцията се цели отстраняване на основните недостатъци на досегашния модел на провеждане на политиката по пътна безопасност, а именно недостатъчно взаимодействие и координация между институциите, недостатъчна синхронизация на данните и липса на системен анализ на причините за пътнотранспортните произшествия и ефекта от въведените мерки, недостатъчно взаимодействие с обществото, бизнеса и научните среди, информира правителствената пресслужба.

Структурирането на агенцията ще бъде извършено с компенсирани промени в рамките на общата численост на администрацията.


Постановлението за Агенцията е публикувано за обществено обсъждане на страницата за обществени консултации

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3854.