Обявиха свободните места за учители

39 са свободните места за учители, обявени към 9 юли 2019 година от Бюрото по труд в Казанлък и в неговите филиали в региона. Най-търсени са преподавателите по български език и литература, по математика, информатика, физика и астрономия, по компютърни и информационни технологии, английски език, както и учители в начален етап. Учители по теоретично обучение по електротехника и електроника, както и със строителна специалност са сред специалистите за преподаване по специални предмети. Обявени са още места за психолог, учител по биология и здравно възпитание, ресурсен учител, образователен медиатор. Училищата в региона търсят и двама помощник-директори.

Запазва се тенденцията да се търсят специалисти за промишлените предприятия. Обявени са близо 100 свободни работни места за машинни оператори, монтажници, монтьори, фрезисти, стругари, настройчици, шлосери, електротехници, електрозаварчици, шлайфисти.

Продължава търсенето на лекари и медицински специалисти. На трудовата борса обявените позиции са за 6 лекари с различни специалности, двама без специалност и един специализант по неврология, 11 медицински сестри и 5 акушерки.

В диапазона на свободните места са включени още охранители, програмисти, шофьори, бояджии, счетоводител, касиер, логопед и други.