ОБНОВЕНА! Заплатата на кметовете – максимум до министерската

Със свое решение от 9 януари 2019 година Правителството прие промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации с изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г., съобщава правителствената пресслужба.

Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният размер - до заплатата на министър.

Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите, като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт.

Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите, на органи от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, отчитайки числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции. С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете.

С приетото Постановление се регламентира длъжността „Експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на председателите на държавни агенции.

Промените са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година.

В момента основната министерска заплата в България е 30% над депутатската или почти 4 500 лева. Тази сума е основна за изчисляване на допълнителните класове за прослужено време.

С увеличаването на кметската заплата автоматично, на база решения, ще се увеличи и възнаграждението на председателите на Общински съвети на местните омбудсмани, тъй като и техните заплати са обвързани с основиня размер на кметската заплата- 80% от нея.