Има достатъчно средства за 20-процентното увеличение, предвидено от началото на следващата година, в образователната система.
Това е заявил министърът на образованието Красимир Вълчев, по време на блиц контрол в Народното събрание, в отговор на питане на народния представител от БСП Донка Симеонова, от Казанлък.
По думите на министъра, „и в момента нямаме системен проблем, но има няколко общини, които са във финансови затруднения и това се е отразило на детските градини.“ Министър Вълчев е уточнил, че за тези общини Министреството на финансите отпуска безлихвен заем, за да се поеме увеличението.
По думите му през февруари ще стане ясно колко от училищата и детските градини не са успели да постигнат 20-процентното увеличение на учителските заплати. Проблемът не бил толкова в малките детски градини и училища, а в тези образователни институции, които са с намален брой на децата и учениците.


Паралелно с това по данни на МОН над 5 процента от служителите в регионалните управления по образованието /РУО/ в началото на тази учебната година са подали молби за напускане. Информацията е станала известна по време на среща в Парламентарната комисия по образование в Народното събрание.