Две години предучилищна за 4 годишните?

Въвеждането на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца и. модернизацията на българските училища, са двете основни цели, за които ще работи Министерството на образованието през следващата година. Това е съобщил пред журналисти в Сливен просветният министър Красимир Вълчев.

По думите му, и за двете цели МОН ще заложи допълнителни средства в бюджета през 2020 година.

Според министъра, мерките и средствата трябва да са такива, че да се осигури равен достъп до образование и да направи така, че всяко едно дете да учи 14 години - две в предучилищна възраст и още 12 години в училище. Целта на модернизацията в образованието трябва да направи така, че то да дава знания и компетентности, съобразени с изискванията на 21 век и потребностите на модерния пазар на труда.


Пред колеги, министърът на образованието припомни, че след осигуряване на допълнителни средства за училищата в проблемните райони, в момента с общностите работят над 200 медиатора, които помагат в разяснителната дейност и убеждават родителите да осигурят достъп на децата до училище и ежедневната посещаемост.