18 милиона лева за над 200 български научни проекта Повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 милиона лева ще бъдат подкрепени, стана ясно, след като Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката обяви класирането по пет конкурса. 51 от тях са на млади учени и постдокторанти, съобщава Economy.bg.

Научните проекти са от всички научни области, като сред част от темите са „разкодиране“ свойствата на извънклетъчната ДНК, изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни, възможности за получаване на функционални храни от птици, възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух, изграждане на информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане, конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства и много други.

В конкурса за „Българска научна периодика - 2018 г.” ще бъдат финансирани над 60 български научни издания, като проектите са на стойност над 430 000 лв.

В конкурса за финансиране на научни изследвания в изпълнение на меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между МОН и ЦЕРН–2018 г. са подкрепени два проекта на обща стойност 760 000 лв.