15 са делегатите от Казанлък, които участват в работата на 10-ия конгрес на КТ „Подкрепа”, който се провежда на 8, 9 и 10 февруари 2019 година в София. 10 от казанлъшките делегати са представители на най-голямата организация на синдиката в региона – Фирмената синдикална организация на „Подкрепа” в „Арсенал”. Със свои делегати от Казанлък са представени всички сфери с изградени структури на синдиката, каза за zakazanlak.bg председателят на СРС на КТ “Подкрепа” Цветанка Пискова.

На 8 февруари 2019 година КТ „Подкрепа” празнува 30 години от създаването си. 10-ият конгрес ще отбележи датата с празник на този ден, а деловата работа ще бъде на 9 и 10 февруари.

Според председателя на СРС на КТ „Подкрепа” в Казанлък Цветанка Пискова, която повече от 20 години е начело на регионалната структура, 30-годишнината е доказателство за разцвет и зрялост. „От първоначалната еуфория за смяна на системата от тоталитаризъм към демокрация, когато синдикатът е в основата на повече от 1000 стачки в национален мащаб и по места, сега политиката ни е на компетентна аргументация и преговори при решаване на проблемите. Работим по много проекти, имаме активно сътрудничество с международните синдикати”, каза Пискова.

Освен преките преговори с работодателите по отношение на възнагражденията, синдикатът има контролни функции и по безопасност на труда, подчерта още тя. Като председател на регионалния съвет на синдиката тя е член на Експертния съвет по безопасност на труда към Инспекцията по труда в Стара Загора и участва в Регионалната комисия по заетост към Областна администрация – Стара Загора, в която се разглеждат мерките за насърчаване на трудовата заетост.

На местно ниво КТ "Подкрепа" си партнира с Община Казанлък по всички въпроси, свързани с Колективното трудово договаряне. Сключени са КТД във всички сфери, както и с работодателите в частните фирми, където има синдикални организации.

„Амбицията ни е за синдикализация в по-малките частни предприятия, защото там работниците са най-уязвими и често не си знаят правата”, коментира Цветанка Пискова.

Тя подчерта, че синдикат „Подкрепа” днес е надхвърлил границите на страната и работи много активно с международни синдикални организации по редица проблеми, като един от тях е този за контрол върху злоупотребата с българска работна сила от работодатели в чужбина. Тя посочи случаи със селскостопански работници и съвместната дейност с френски синдикати.

В работата на 10-ия конгрес Цветанка Пискова подчерта, че са заложени изцяло нови стратегически цели в програмата на КТ „Подкрепа”. Не се предвиждат промени в Устава, предстои избор на ръководство.


Профсъюз „Подкрепа” е учреден на 8 февруари 1989 година като Независимо сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България. Един от неговите основатели е казанлъшкият творец, художникът Христо Генев.

В Казанлък независимото сдружение „Подкрепа” е основано на 5 декември 1989 година, като учредителите са общо 16 души. Председател на Учредителното събрание е Христо Генев, протоколист Петко Владимиров. За първи председател на „Подкрепа” в Казанлък е избран Любен Григоров. В Управителния съвет са избрани още Маргарит Бончев и Христо Панчаревски. Първият митинг, организиран от "Подкрепа" в града, е само 6 дни след създаването на организацията тук - на 11 декември пред градския стадион. Той събира хиляди казанлъчани, дошли с надежда за промяната.